Magnus Grehn Förlag

NYA BÖCKER

BRANTEN


Aleisa Ribalta

Poesi


Hon bär med sig en rejäl resväska laddad med all världens poesi, från Antiken fram till våra dagar, men har också under åren i Sverige tillägnat sig en osedvanligt stor kännedom om den svenska, och finlandssvenska, lyriken. Det har fallit sig helt naturligt för henne att tolka nordisk poesi till spansk och även att sprida denna på olika nättidskrifter. Att läsa hennes dikter är som att stiga in i ett mörkt rum och där ta del av scener och situationer som vore det kortfilmer.

Bengt Berg om Branten


Recensioner

BookisJohanna

Nicko Smith

Tina K Persson


GUBBAR MED VAGN II

Magnus Grehn & Mikael Ekström

Poesi


Gubbar med vagn II och andra dikter är Mikael Ekström och Magnus Grehns andra splitdiktsamling. Ekström och Grehn skriver om rock, livet på landet, skivsamlande, livets tillkortakommande, ljusavfall, vandringar och förhistoriska platser.


”Behändig är nog den bästa beskrivningen på den hör boken. Två övervintrade punkpoeter med uppbackning från en vänskapskrets av skapande människor skriver nostalgiskt bl. a. om förflutna synder inom punksvängen. En formmässigt liten bok med ett mindre antal dikter. Samtidigt är den förvånansvärt tungt vägande med tanke på att den rör upp så mycket ungdom som visar sig ligga begravd strax under skinnet på 50- och 60 åriga gubbar.”

Andreas Björsten om Gubbar med Vagn II


Recensioner

BookisJohanna

Nicko Smith

NATTBOK C


Thomas C Ericsson

Poesi


NATTBOK C är ett dokument
från en ond tid som inte är över än.
Den första dikten i NATTBOK C är daterad
11/3 2020,
vilket sammanfaller med det första
rapporterade dödsfallet i Sverige
för Coronapandemin.
750 dagar senare tar NATTBOK C
klivet ur ur bubblan.
Allt kommer närmare
som nyss var satt i karantän.
Dikterna har hela tiden varit nära.


Av Andreas Björsten


Recensioner
Peter Nyberg

Nicko Smith
Bookisjohanna
Clemens Altgård i SKD

Stephen Treharne, Camilla Nyberg Mollung, Aleisa Ribalta, Joakim Becker, Mel Perry, Magnus Grehn, Dominic Williams, Derek Coyle, Peter Nyberg Mollung och Tomas C Ericsson.
Foto: Karl Larsson

Kommande  på MGF

Joakim Becker: Blackouts

Ron Riddell: Dikter

Derek Coyle: Sippar martini under Mount Leinster

Frank Bergsten: Mobbkråka

Ur MGF backlist


Frank Bergsten

Vuxenvälling

Med omisskänlig humor driver Frank Bergsten, tidigare trummis i punktbandet Rövsvett, med vuxenskap och nutid. 

Ali Thareb

Ömsint man från knivarnas rike

Boken är den första svenskspråkiga översättningen  från den irakiske prisvinnande poeten. Upplagan är arabisk/svensk

Stoppbiljett: Avstigning Tranås!

Antologihyllningen till Fritiof Nilsson Piraten

Tillsammans med Kultivera har MGF samlat författare som skrivit om Fritiof Nilsson Piraten till en hyllningsantologi.

Camilla Nyberg Mollung

Wittgensteins brorsas högra hand

Camilla Mollung Nybergs feministiska debut om män, naturen och barnen. Split med Peter Nyberg Mollung.